Xe tự chế độc đáo nhất hành tinh

181
1406110918-001-1618-1441275040.jpg

Vừa là xe di chuyển lại có thể xem tivi.

1406110940-007-2329-1441275040.jpg

Yên xe phải cao thì mới chất.

1406110947-020-9871-1441275040.jpg

Đi đâu cũng phải có bồn tắm mới chịu được.

1406110956-015-6792-1441275040.jpg

Tàu điện lai với tàu thủy?

1406110960-023-6436-1441275040.jpg

Xe điện lắp bánh để đi trên tuyết.

1406110966-005-2-2002-1441275040.jpg

Đi xe to mới đúng đẳng cấp.

1406110968-014-2-1-2291-1441275040.jpg

Chiếc xe dành cho những người anh em