Tag: , , ,

Xe tự chế độc đáo nhất hành tinh

Vừa là xe di chuyển lại có thể xem tivi. Yên xe phải cao thì mới chất. Đi đâu cũng phải có bồn tắm mới chịu được. Tàu điện lai...