Tag "tỷ giá đô la giảm"

Khám phá

Không phải 1 mà có tới 6 lý do khiến tỷ giá giảm

Giá USD tự do hiện đã về dưới 22.900 đồng/USD, giảm 500 đồng so với cuối năm 2016 trong khi USD ngân hàng từ mức 22.790 đồng đã giảm về