Tag: ,

Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới không thải ra CO2, thậm chí còn hút bớt đi

Quốc gia này thậm chí hút được số carbon cao gấp 4 lần so với lượng thải ra. Gần như tất cả các nước trên thế giới có chỉ số...