Tag "Nhện tarantula"

Khám phá

Nhện khổng lồ xả thịt rắn – cảnh tượng khoa học chưa từng thấy bao giờ

Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà khoa học trông thấy nhện tarantula khổng lồ tấn công và xẻ thịt một con rắn to hơn nó nhiều lần. Nhện