Tag: , , ,

Tại sao lính thủy đánh bộ Nga là lực lượng tinh nhuệ nhất?

Họ không sợ đối diện khó khăn và không bao giờ lùi bước trước thách thức. “Chúng tôi đến đâu, chiến thắng tới đó”...