Tag: , , ,

Vì sao có dấu chấm trên biển số xe 5 số?

Khi biển số xe 5 số được cấp, trên biển số luôn có dấu chấm ở giữa 2 chữ số đầu và 3 chữ số cuối. Vì sao lại có dấu chấm...

Những lý do biển xe 5 số cần dấu chấm

Lý do đầu tiên là dễ nhớ bởi trí não con người rất khó ghi nhận những dãy số nhiều ký tự. Theo nghiên cứu khoa học, một dãy 5...