Tag "Công trình măng non"

Tin tức

Trường học dùng ảnh tử tù làm anh hùng Lê Văn Tám

Công trình măng non “Trang sử hồng trường ta” của ngôi trường ở tỉnh Đồng Tháp dùng hình kẻ sát nhân làm ảnh anh hùng Lê Văn Tám. Ngày 22/4,