Tag: , , ,

Vì sao có dấu chấm trên biển số xe 5 số?

Khi biển số xe 5 số được cấp, trên biển số luôn có dấu chấm ở giữa 2 chữ số đầu và 3 chữ số cuối. Vì sao lại có dấu chấm...