Bức tranh được treo trên tường xuất hiện xuyên suốt MV.