Những khoảnh khắc ‘khó đỡ’ của chị em

111
1441782097-2-2193-1442145619.jpg

Miễn sao ngồi thấy thoải mái là được.

1441782097-3-3539-1442145619.jpg

Nằm nghỉ trưa tí xem nào.

1441782097-6-7586-1442145619.jpg

Làm gì mà mặt ngầu thế?

1441782097-7-9469-1442145619.jpg

Ai cũng có một ước mơ.

1441782097-8-9049-1442145619.jpg

Cô em đứng yên cho hôn cái nào.

1441782097-9-8367-1442145619.jpg

Đi đâu mà vội mà vàng…

1441782097-10-5864-1442145619.jpg

Trời nóng thì tắm cho mát.