Những cách phòng chống trộm suýt ‘thất truyền’

114
5p2erhefwgtzx8b-02-3569-1442483791.jpg

Đầu tư hẳn một ổ khóa cho cái nồi.

5xpq6dcx75kqqh7-02-6198-1442483791.jpg

Bất cứ ai chạm vào cánh cửa sẽ bị phát hiện ngay.

6zk9ecqtsnjlwhu-02-7727-1442483791.jpg

An toàn tuyệt đối.

7zoand2prxdjhuv-02-1405-1442483791.jpg

Đề phòng không bao giờ là thừa.

de9reznp1d2hf2a-02-6425-1442483792.jpg

Không biết sợ mất ghế hay người?

qc2opr2dunragbo-02-2470-1442483792.jpg

‘Sống chết có nhau’.

yptmzqzcgr9uarp-02-8016-1442483792.jpg

Xích thế này thì làm sao mất được.