Mất việc vì bệnh ngáy to

173

Một anh chàng đến bác sĩ để hỏi về bệnh tình:

Mất việc vì bệnh ngáy to

– Cứ hễ chợp mắt là tôi lại ngáy.

Bác sĩ liền hỏi:

– Anh ngáy có to không?

– Khỏi phải nói, tôi ngáy rất to

– Vợ anh có than phiền vì anh ngáy to không?

– Tôi chưa có vợ.

Bác sĩ liền trấn an anh chàng:

– Vậy thì không phải lo lắng gì cả.

– Nhưng tôi bị đuổi việc 5 lần vì ngủ trong giờ làm việc.