Làm lộ bí mật của thị trấn

137

Joe và Mark là hai công dân trong một thị trấn. Một hôm Joe gặp Mark trên phố.

“Mark, cậu biết chuyện gì chưa?”.

“Chuyện gì?”.

“Tòa án vừa xử thằng Bean”.

“Sao vậy?”.

“Tại nó chạy ra quảng trường và hô to: Thị trưởng John là gã ngốc”.

“Đáng đời nó. Tội xúc phạm thị trưởng hả?”.

350b40d8067ddc.img

Ảnh minh họa

“Không, tòa phạt tù nó vì tội làm lộ bí mật của thị trấn”.