Câu hỏi khó của bố vợ tương lai

116
11-4542-1442394620.jpg

Phú ông muốn kén chồng cho con bèn đăng tin quảng cáo trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Rất đông thí sinh đến ứng thí.

Phú ông hỏi một chàng rể tương lai:

– Con có yêu con gái của ta không?

– Dạ thưa, có.

– Con có đảm bảo được cuộc sống sau này cho con gái ta không?

– Dạ thưa, có.

– Thế con nghĩ con gái ta có yêu con không?

– Dạ thưa, có.

– Con biết có bao nhiêu người trả lời giống như con không?

– !?!